Bạn đang ở: Tp. Hồ Chí Minh

(848) 3526 8833(848) 3962 1218

Tinh hoa giáo dục Canada cho tương lai toàn cầu‏

LỊCH SỰ KIỆN

Cảm nhận phụ huynh

PHHS: Aaliyah

Flemington

We have enjoyed watching her grow and become excited to learn new things. Everyday she tells us about the activities she did and she sings us all the songs she…

PHHS: Đào Lê Hồng Đức

Polar Bear, Flemington

Gia đình chúng tôi hài lòng và tin tưởng nhà trường đã tạo điều kiện chăm sóc, học tập tốt nhất cho các bé

Xem thêm

Hình ảnh hoạt động