Bạn đang ở: Tp. Hồ Chí Minh

(848) 3526 8833(848) 3962 1218

Tinh hoa giáo dục Canada cho tương lai toàn cầu‏

LỊCH SỰ KIỆN

 • 28 03

  Hội thảo tại Horizon: Trẻ trước 3 tuổi cần gì: Thể chất hay trí tuệ?

 • 15 11

  Hội Thảo Hiểu Lòng Con Trẻ

 • 29 06

  Trường nghỉ hè

 • 12 01

  Họp phụ huynh lần thứ 1

Cảm nhận phụ huynh

PHHS: Emily Arlongkornchai

Polar Bear, Flemington

Trường mầm non Canada Maple Bear đã giúp con gái tôi đạt được một trình độ tiếng Anh đáng kinh ngạc.

PHHS: Nguyễn Hạnh Mai

Flemington

Our daughter has been at Maple Bear for 4 years (all her kindergarten life). Looking back, we are very happy with our decision to send her to Maple Bear. We…

Xem thêm

Hình ảnh hoạt động