Bạn đang ở: Tp. Hồ Chí Minh

(848) 3526 8833(848) 3962 1218

Tinh hoa giáo dục Canada cho tương lai toàn cầu‏

LỊCH SỰ KIỆN

 • 28 03

  Hội thảo tại Horizon: Trẻ trước 3 tuổi cần gì: Thể chất hay trí tuệ?

 • 15 11

  Hội Thảo Hiểu Lòng Con Trẻ

 • 29 06

  Trường nghỉ hè

 • 12 01

  Họp phụ huynh lần thứ 1

Cảm nhận phụ huynh

PHHS: Trần Quý Kỳ Thư

Sun Bear, Flemington

Mong rằng, trường Maple Bear ngày càng là một điểm chọn lựa lý tưởng cho tất cả các phụ huynh

PHHS: Tưởng Hoàng Bảo Khanh

Koala Bear, Flemington

Là một người mẹ, tôi thích cách dạy của trường Maple Bear. Mỗi ngày trường đều gửi thông tin chi tiết để gia đình biết ngày hôm nay bé được…

Xem thêm

Hình ảnh hoạt động