Bạn đang ở: Tp. Hồ Chí Minh

(848) 3526 8833(848) 3962 1218

Tinh hoa giáo dục Canada cho tương lai toàn cầu‏

LỊCH SỰ KIỆN

 • 01 01

  Tết tây – Trường đóng cửa

 • 19 05

  Lớp Koala Horizon đi xem múa rối nước

 • 21 03

  Hội thảo tại Flemington: Trẻ trước 3 tuổi cần gì: Thể chất hay trí tuệ?

 • 25 10

  Ngày hội khoa học vui

Cảm nhận phụ huynh

PHHS: Triệu Gia Lương

Sun Bear, Flemington

Từ khi học Maple Bear, mẹ thấy bạn Lương học ngoan và biết làm được nhiều thứ và đặc biệt con rất thích đi học trường Maple Bear.

PHHS: Aaliyah

Flemington

We have enjoyed watching her grow and become excited to learn new things. Everyday she tells us about the activities she did and she sings us all the songs she…

Xem thêm

Hình ảnh hoạt động