Bạn đang ở: Tp. Hồ Chí Minh

(848) 3526 8833(848) 3962 1218

Tinh hoa giáo dục Canada cho tương lai toàn cầu‏

LỊCH SỰ KIỆN

 • 25 10

  Ngày hội khoa học vui
 • 13 04

  Lớp Panda tham quan Thảo cầm viên

 • 13 12

  Ngày hội khoa học vui @ Horizon

 • 21 05

  Lớp SunBear đi xem múa rối nước

Cảm nhận phụ huynh

PHHS: Tang Caroline Hải Mi

Sun Bear, Flemington

Gia đình rất cảm ơn các thầy, các cô đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để bé hòa nhập tốt với các bạn, cùng với việc dạy cho bé…

PHHS: Tang Nguyet Ha

Koala

Các thầy cô ở Maple Bear đã giúp đỡ chúng tôi và bé Moon rất nhiều trong các tuần đầu bé theo học ở đây. Phương pháp giáo dục phù…

Xem thêm

Hình ảnh hoạt động