Bạn đang ở: Tp. Hồ Chí Minh

(848) 3526 8833(848) 3962 1218

Tinh hoa giáo dục Canada cho tương lai toàn cầu‏

LỊCH SỰ KIỆN

 • 16 12

  Lớp Koala Horizon tham quan showroom Unifood

 • 11 05

  Lớp Polar Bear tham trường Lê Chí Trực

 • 07 03

  Hội thảo tại Flemington: chuẩn bị tâm thế cho trẻ đến trường mầm non

 • 11 07

  Hội thảo @ Flemington: Chuẩn bị tâm lý cho phụ huynh khi trẻ đến trường

Cảm nhận phụ huynh

PHHS: Bella

Koala, Flemington

PHHS: Wynn

Flemington

I have two kids studying at Maple Bear Canadian Kindergarten since they were two-year olds. They were very quiet and timid, always clingy to parents. Now both are very independent,…

Xem thêm

Hình ảnh hoạt động