Bạn đang ở: Tp. Hồ Chí Minh

(8428) 3526 8833(8428) 3962 1218(8428) 36 222 369

Tinh hoa giáo dục Canada cho tương lai toàn cầu‏

*Áp dụng tại cơ sở Maple Bear Hà Nội

Chương trình học

Tại trường Mầm non Canada Maple Bear Hà Nội, chúng tôi vinh dự được cung cấp bốn chương trình đào tạo cho trẻ trong độ tuổi mầm non độc đáo, phù hợp với nhu cầu của từng trẻ với cách tiếp cận giáo dục hiện đại, lấy trẻ làm trung tâm, bao gồm:

Bảng prog

Các nhóm lớp

Trường Mầm non Canada Maple Bear mang đến các chương trình học cho trẻ mầm non trong độ tuổi từ 18 tháng đến 6 tuổi. Căn cứ vào lứa tuổi, chúng tôi cung cấp tỉ lệ giáo viên và trẻ ưu việt với quy mô nhỏ cùng các trung tâm học tập thú vị giúp trẻ phát triển toàn diện và hài hòatrong độ tuổi mầm non.

Chuong-trinh_v32

Lịch hoạt động trong lớp

Trường Mầm non Canada Maple Bear hoạt động hằng ngày từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều. Tùy thuộc vào chương trình học và lứa tuổi mầm non của trẻ, chúng tôi sẽ có những thay đổi chi tiết trong lịch sinh hoạt. Dưới đây là lịch hoạt động chung một ngày của trẻ mầm non ở trường Maple Bear.

mb 1

 

Tải các loại đơn về

laphong  Đơn đăng ký nhập học

laphong  Đơn xin thôi học

 

*Áp dụng tại cơ sở Maple Bear Hồ Chí Minh

Chương trình học

Tại trường Mầm non Canada Maple Bear, chúng tôi vinh dự được cung cấp ba chương trình đào tạo cho trẻ trong độ tuổi mầm non độc đáo, phù hợp với nhu cầu của từng trẻ với cách tiếp cận giáo dục hiện đại, lấy trẻ làm trung tâm, bao gồm:

Các nhóm lớp

Trường Mầm non Canada Maple Bear mang đến các chương trình học cho trẻ mầm non trong độ tuổi từ 18 tháng đến 6 tuổi. Căn cứ vào lứa tuổi, chúng tôi cung cấp tỉ lệ giáo viên và trẻ ưu việt với quy mô nhỏ cùng các trung tâm học tập thú vị giúp trẻ phát triển toàn diện và hài hòatrong độ tuổi mầm non.

Chuong-trinh_v32

Lịch hoạt động trong lớp

Trường Mầm non Canada Maple Bear hoạt động hằng ngày từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều. Tùy thuộc vào chương trình học và lứa tuổi mầm non của trẻ, chúng tôi sẽ có những thay đổi chi tiết trong lịch sinh hoạt. Dưới đây là lịch hoạt động chung một ngày của trẻ mầm non ở trường Maple Bear.

mb 1

 

Tải các loại đơn về

laphong Đơn đăng ký nhập học

laphong Đơn xin thôi học

 

LỊCH SỰ KIỆN

Hình ảnh hoạt động