You're in 1

(8428) 3526 8833(8428) 3962 1218(8428) 36 222 369

The best of Canadian education for a global future

EVENTS CALENDAR

  • 27 01

    Horizon classes visit Pony Club

  • 23 05

    Graduation ceremony, school year 2014 – 2015

  • Join the Army barracks
  • 19 03

    Koala class visits the “Family Garden”

Parent Testimonials

Parents of: Triệu Gia Lương

Sun Bear, Flemington

Từ khi học Maple Bear, mẹ thấy bạn Lương học ngoan và biết làm được nhiều thứ và đặc biệt con rất thích đi học trường Maple Bear.

Parents of: Tăng Nguyệt Hà

Koala

Các thầy cô ở Maple Bear đã giúp đỡ chúng tôi và bé Moon rất nhiều trong các tuần đầu bé theo học ở đây. Phương pháp giáo dục phù…

View more

Pictures