Bạn đang ở: Tp. Hồ Chí Minh

(848) 3526 8833(848) 3962 12180938 609 339

Tinh hoa giáo dục Canada cho tương lai toàn cầu‏

LỊCH SỰ KIỆN

Cảm nhận phụ huynh

PHHS: Aaliyah

Flemington

We have enjoyed watching her grow and become excited to learn new things. Everyday she tells us about the activities she did and she sings us all the songs she…

PHHS: Avelyn Vinh Luong

Panda

Sư phát triển của bé ở trong trường được thầy cô trao đổi rất rõ ràng. Tôi rất yên tâm khi đưa con tôi tới trường. cảm ơn các thầy…

Xem thêm

Hình ảnh hoạt động