Bạn đang ở: Tp. Hồ Chí Minh

(8428) 3526 8833(8428) 3962 1218(8428) 36 222 369

Tinh hoa giáo dục Canada cho tương lai toàn cầu‏

Phương pháp giáo dục

Trường mầm non uy tín tại Hà Nội Maple Bear sử dụng chương trình giáo dục mầm non tiên tiến được xây dựng bởi các chuyên gia giáo dục Canada. Chương trình xây dựng một nền tảng vững chắc về mọi khía cạnh phát triển của trẻ trong độ tuổi mầm non: trí tuệ, sáng tạo, tình cảm, xã hội và thể chất, cũng như cung cấp một nền tảng vững chắc cho việc học tập hiệu quả hơn.

Trường mầm non uy tín tại Hà Nội áp dụng theo Chương trình giáo dục của Canada chỉ sử dụng các phương pháp giảng dạy đã được chứng minh hiệu quả. Nền tảng của chương trình đào tạo của trường Maple Bear được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sư phạm sau:

1

Nền giáo dục Canada là nền giáo dục toàn diện, điều này có nghĩa là trong hệ thống giảng dạy, việc học tập của trẻ diễn ra trong mọi lĩnh vực: thể chất, trí tuệ, tình cảm và xã hội.

2

Chương trình đào tạo tại trường mầm non Canada Maple Bear sử dụng giáo trình và phương pháp tích hợp. Các môn học không bị rời rạc mà chúng bổ sung cho nhau trong các chủ điểm. Bằng cách này, những khái niệm mới được giảng dạy thông qua các hoạt động đã được hoạch định sẵn cho từng nhóm nhỏ hoặc cho toàn lớp.

3

Giáo viên tại trường Maple Bear xem xét đến từng đặc điểm và nhịp độ ở mỗi trẻ trong độ tuổi mầm non. Với những hoạt động diễn ra tại các trung tâm học tập, trẻ được tạo cơ hội tự khám phá thế giới của riêng mình một cách thực tế, theo nhịp độ và khả năng của từng trẻ, và phương pháp này cho phép giáo viên quan sát từng trẻ một.

4

Trong lớp học, diễn đạt suy nghĩ của bản thân và sáng tạo là kỹ năng luôn được giáo viên khuyến khích.

5

Môi trường học tại trường Maple Bear phải hấp dẫn, an toàn và được tổ chức tốt.

6

Phát triển kỹ năng giao tiếp ở trẻ một ưu tiên hàng đầu tại trường mầm non Canada Maple Bear.

7

Tại trường Maple Bear, lớp học tập trung hỗ trợ trẻ trong việc đạt được tất cả các kỹ năng toán học và ngôn ngữ phù hợp với độ tuổi ở từng giai đọan phát triển của trẻ.