Bạn đang ở: Tp. Hồ Chí Minh

(848) 3526 8833(848) 3962 12180938 609 339

Tinh hoa giáo dục Canada cho tương lai toàn cầu‏

 Học phí

*Áp dụng tại cơ sở Maple Bear Hà Nội

Phí nhập học: 10,000,000 VND/năm

Phí nhập học là phí đóng một lần duy nhất trong cả quá trình trẻ học liên tục tại Maple Bear. Phí này không chuyển nhượng trong mọi trường hợp.

Phí xây dựng: 6,000,000 VND/năm

Vui lòng liên hệ với Văn phòng trường để biết thêm chi tiết ưu đãi

Phí bảo hiểm tai nạn: 950,000 VND/năm

Theo quy định của Tổ chức Global Schools – Canada, tất cả học sinh theo học tại Maple Bear cần phải mua bảo hiểm tai nạn nhằm bảo vệ quyền lợi cho trẻ trong trường hợp bất khả kháng xảy ra. Nếu trẻ không có bảo hiểm tai nạn, nhà trường có quyền từ chối cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Học phí

Học phí được thu vào mỗi đầu học kỳ, nhà trường sẽ gửi thông báo về mức học phí chính xác trong vòng 2 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới. 

Phụ huynh vui lòng liên hệ nhà trường để nhận chi tiết học phí phù hợp với mỗi chương trình. (*)

Tiền ăn

Tiền ăn sẽ không tính trong các ngày nghỉ lễ, Tết. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về tiền ăn, nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh trước 01 tháng

Tiền ăn

Phí đồng phục

Đối với học sinh mới: 1.000.000 VND (gồm 2 bộ đồng phục, 1 ba lô, 1 túi đựng quần áo bẩn và sổ liên lạc trong cả quá trình học của trẻ)

*Áp dụng cho cơ sở Maple Bear tại Hồ Chí Minh

Phí nhập học:

Phí nhập học là phí đóng một lần duy nhất trong cả quá trình trẻ học liên tục tại Maple Bear. Phí này không chuyển nhượng trong mọi trường hợp.

Phí bảo hiểm tai nạn:

Theo quy định của Tổ chức Global Schools – Canada, tất cả học sinh theo học tại Maple Bear cần phải mua bảo hiểm tai nạn nhằm bảo vệ quyền lợi cho trẻ trong trường hợp bất khả kháng xảy ra. Nếu trẻ không có bảo hiểm tai nạn, nhà trường có quyền từ chối cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Phí đồng phục

Đối với học sinh mới: (gồm 2 bộ đồng phục, 1 ba lô, 1 túi đựng quần áo bẩn và sổ liên lạc trong cả quá trình học của trẻ)

Học phí

Học phí được thu vào mỗi đầu học kỳ, nhà trường sẽ gửi thông báo về mức học phí chính xác trong vòng 2 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới

Tiền ăn

Tiền ăn sẽ không tính trong các ngày nghỉ lễ, Tết. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về tiền ăn, nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh trước 01 tháng

Phí dã ngoại

Trong suốt năm học, học sinh sẽ được tham gia các chuyến dã ngoại thực tế hằng tháng nhằm mục đích trải nghiệm tối đa những kiến thức đã được học. Những chuyến dã ngoại là hoạt động liên quan đến chương trình giảng dạy, giúp trẻ liên hệ thực tế những kiến thức đã học trên lớp một cách dễ dàng hơn. Đa số các chuyến dã ngoại của học sinh đã bao gồm trong học phí, tuy nhiên một số địa điểm đặc biệt sẽ có mức phí cụ thể. Nhằm tránh việc thu học phí riêng lẻ trong suốt năm học, Maple Bear sẽ thu một khoản phí dã ngoại vào đầu năm học. Nếu học sinh không tham gia vào một chuyến dã ngoại bất kỳ, phí dã ngoại sẽ được hoàn trả lại.

LỊCH SỰ KIỆN

Hình ảnh hoạt động